Tulkinta-apua

Mittaukseen vaikuttavat sairaudet ja muut tilanteet
Sairaudet Mittausta ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin, sydämensiirto, vaikea sydänsairaus, jatkuva eteisvärinä tai eteislepatus tai kont...
Ti, 11 Huhti, 2017 at 9:16 AM
Mitä sykevälivaihtelu tarkoittaa
Sykevälivaihtelulla (HRV = Heart rate variability) tarkoitetaan peräkkäisten sydämenlyöntien välistä ajallista vaihtelua millisekunteina (ms) mitattuna. Syd...
Pe, 2 Marras, 2018 at 2:53 PM
EKG:n ja sykkeen ero
Sydämen toiminta on sähköistä toimintaa, jota voidaan mitata EKG-käyrän (elektrokardiogrammin) avulla. Sähköisen impulssin edetessä tiettyyn kohtaan sydänli...
To, 5 Tammi, 2017 at 11:08 AM
Miten menetelmä erottelee stressin, palautumisen ja fyysisen aktiivisuuden
Stressin ja palautumisen määrittelyyn vaikuttavat syketaso, hengitystiheys, sykevälivaihtelu ja hapenkulutus. Henkilön taustatiedot määrittävät yksilöllise...
Pe, 2 Marras, 2018 at 2:54 PM
Miten Hyvinvointianalyysi määrittää taustatietoihin maksimisykkeen
Ohjelma laskee maksimisykkeen kaavalla 210 – (0,65 x ikä). Mikäli mittausjakson ajalta löytyy kaavan antamaa maksimisykettä korkeampi arvo, ohjelma kysyy ha...
To, 5 Tammi, 2017 at 11:21 AM
Milloin maksimisykettä on syytä nostaa
Maksimisykettä voi olla syytä nostaa, eli muuttaa uusi arvo taustatietoihin ja luoda raportit uudestaan, jos henkilön syke on normaalissa liikunnassa käynyt...
Pe, 24 Maalis, 2017 at 1:59 PM
Leposykkeen arviointi ja milloin sitä on syytä laskea
Leposyke lasketaan keskiarvona mittauksista löytyneestä alimmasta syketasosta (50 peräkkäistä sydämenlyöntiä). Samaan ajankohtaan sijoittuvien mittausten os...
To, 5 Tammi, 2017 at 11:29 AM
Mikä selittää ristiriidan, kun mittausjakson aikana on harrastettu runsaasti liikuntaa, mutta liikuntapisteitä kertyy vähän
Tyypillisin syy ”ristiriidalle” on, että syke on liikunnan aikana ollut niin alhainen, ettei se täytä liikunnan kriteereitä. Kevyeksi liikunnaksi lasketaan ...
To, 5 Tammi, 2017 at 11:33 AM
Miksi stressin ja palautumisen kuvaaja ja unen laatua arvioiva kuvaaja (RMSSD) ovat ristiriidassa keskenään
Yksi tyypillinen ”ristiriitatilanne” on se, että palautuminen on stressikuvaajassa huonoa (unen aikana stressitilaa ja palautumisen osuus unijaksosta on alh...
To, 5 Tammi, 2017 at 11:41 AM
Mittauksessa esiintyvä virhe, eli "puuttuva syketieto"
Puuttuvan syketiedon osuus vuorokautta kohti löytyy raporteista sykekuvaajan yhteydestä. Hyvälaatuisessa mittauksessa puuttuvan syketiedon osuus on < 10 ...
To, 5 Tammi, 2017 at 11:45 AM