Sports Cloud sisältää Data export -työkalun, joka on käytettävissä Sports Cloud Premium -tilauksissa. Data exportiin pääsee kirjautumalla Sports Cloudiin osoitteessa www.firstbeatsports.com. Jos sinulla ei vielä ole Sports Cloud Premium -tilausta ja Data exportia käytössäsi, ja olisit kiinnostunut siitä, voit ottaa yhteyttä Firstbeat Sports myyntiin.


Data exportin avulla pystytään saamaan tarkkaa analyysitietoa Sports Monitorilla tallennetuista harjoituksista. Työkalu luo tiedoista excel-taulukon, joka sisältää kaikki valitut skalaarimuuttujat. Data voidaan jakaa kierroksittain tai exportiin voidaan valita vain tietty osuus mittauksesta. Kaikki tiedot tulevat yhteen excel-taulukkoon, jotta tietojen tarkastelu ja lukeminen olisi helpompaa ja yksinkertaisempaa.


Tässä lista kaikista muuttujista, jotka pysytään ottamaan Sports Cloudin Data exportiin:


Yleiset:

Muuttuja
Kuvaus
Sport
Valittu harjoitustyyppi.
Notes
Harjoitukseen kirjoitetut huomiot
Measurement Error (%)
Jäljelle jäänyt mittausvirheen osuus virheenkorjauksen jälkeen
Artifact Percentage (%)
Kokonaisvirhe ennen virheenkorjausta


Intensiteetti:

Muuttuja
Kuvaus
Average Heart Rate (bpm)
Keskisyke lyönteinä minuutissa mittauksen aikana
Average %HRmax (%)
Keskimääräinen prosenttiosuus maksimisykkeestä mittauksen aikana
Average %VO2max (%)
Keskimääräinen prosenttiosuus maksimaalisesta hapenottokyvystä mittauksen aikana
Average VO2 (ml/kg/min)
Keskimääräinen hapenottokyky mittauksen aikana
Average Ventilation (l/min)
Keskimääräinen ventilaatio litraa minuutissa mittauksen aikana
Average RespR (times/min)
Keskimääräinen hengitystiheys kertaa minuutissa mittauksen aikana
Peak Heart Rate (bpm)
Sykkeen huippulukema lyöntiä minuutissa mittauksen aikana
Peak %HRmax (%)
Korkein prosenttiosuus maksimisykkeestä mittauksen aikana
Peak %VO2max (%)
Korkein prosenttiosuus maksimaalisesta hapenottokyvystä mittauksen aikana
Peak VO2 (ml/kg/min)
Korkein hapenottokyvyn lukema mittauksen aikana
Peak RespR (times/min)
Korkein hengitystiheys kertaa minuutissa mittauksen aikana
Peak Ventilation (l/min)
Korkean ventilaatio litraa minuutissa mittauksen aikana
Minimum Heart Rate (bpm)
Matalin sykelukema mittauksen aikana
Minimum %HRmax (%)
Pienin prosenttiosuus maksimisykkeestä mittauksen aikana
VO2max (ml/kg/min)Maksimaalinen hapentuotto millilitroina kilogrammaa kohti, jonka urheilija tuottaa yhden minuutin maksimisuorituksen aikana. Lasketaan sykevälivaihtelusta.


Fysiologinen kuorma:

Muuttuja
Kuvaus
Training Effect (0.0-5.0)
Harjoitusvaikutus väliltä 0.0-5.0, jossa 0.0 kuvastaa ei vaikutusta ja 5.0 kuvastaa tilapäistä ylikuormitustilaa. Näyttää harjoituksen vaikutuksen hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon.
EE Toal (kcal)
Kokonaisenergiankulutus kilokaloreina mittauksen ajalta
EE Carbohydrates (kcal)
Hiilihydraattien energiankulutus kilokaloreina mittauksen ajalta
EE Fats (kcal)
Rasvojen energiankulutus kilokaloreina mittauksen ajalta
EPOC Peak (ml/kg)
Korkein EPOC-lukema mittauksen ajalta
EPOC (ml/kg)
EPOC-arvo mittauksen päättyessä
TRIMP (index)
TRIMP (training impulse) lukema, joka kertoo harjoituskuormasta
Under zones (hh:mm:ss)
Aika, jonka pelaajan syke oli kaikkien asetettujen sykerajojen alapuolella
Recovery training (hh:mm:ss)
Aika, jonka pelaajan syke oli palauttavan harjoittelun sykealueella
Aerobic zone 1 (hh:mm:ss)
Aika, jonka pelaajan syke oli 1. aerobisen harjoittelun sykealueella
Aerobic zone 2 (hh:mm:ss)
Aika, jonka pelaajan syke oli 2. aerobisen harjoittelun sykealueella
Anaerobic Threshold zone (hh:mm:ss)
Aika, jonka pelaajan syke oli anearobisen harjoittelun sykealueella
High Intensity Training (hh:mm:ss)
Aika, jonka pelaajan syke oli maksimikestävyysharjoittelun sykealueella
Acute Training Load
7 päivän kokonaisharjoituskuorma, johon on laskettu viimeisen 7 päivän ajalta pelaajan kaikkien harjoitusten TRIMP-summa.
Chronic Training Load
28 päivän kokonaisharjoituskuorma, johon on laskettu viimeisen 28 päivän ajalta pelaajan kaikkien harjoitusten TRIMP-summa, jaettu neljällä.
ACWRAcute ja Chronic Training Load:n suhdeluku.
TRIMP/minKeskimääräinen TRIMP:n kertyminen yhdessä minuutissa.


Palauttava:

Muuttuja
Kuvaus
Quick Recovery Test (index)
Pikapalautumistestin indeksiarvo.
Scaled Quick Recovery test (%)
Skaalattu pikapalautumistestin lukema, joka on laskettu pelaajan matalimman ja korkeimman pikapalautumistestin indeksien perusteella
Quick recovery test (7d average)
Pelaajan pikapalautumistestin keskiarvo 7 päivän ajalta.
Quick recovery test (Time since good recovery) (Days)
Aika viimeisestä pikapalautumistestin hyvästä palautumisesta päivissä mitattuina.
Recovery Index (index)
Indeksi pelaajan palautumisesta unen aikana 4:n tunnin aikaikkunalla alkaen 30 minuuttia nukkumaan menemisen jälkeen.
Sleep duration (hh:mm:ss)
Pelaajan unen pituus tunteina, minutteina ja sekunteina.


Sykevälivaihtelumuuttujat:

Muuttuja
Kuvaus
RMSSD (ms)
Root Mean Square of Successive Differences. Palautumisen laadun arvo millisekunteina
SDNN (ms)
Standard deviation of Normal to Normal R-R intervals. Normaalien R-R intervallien välinen keskihajonta
HF Average (ms^2)
Keskimääräinen korkeataajuuksinen sykevälivaihtelu mittauksen aikana
LF Average (ms^2)
Keskimääräinen matalataajuuksinen sykevälivaihtelu mittauksen aikana
LF/HF (%)
Matalataajuuksisen ja korkeataajuuksisen sykevälivaihtelun välinen suhde
Relaxation time (min)
Palautumisen kesto minuuteissa
Stress time (min)
Stressin kesto minuuteissa
VLF Average (ms^2)
Keskimääräinen erittäin matalataajuuksinen sykevälivaihtelu mittauksen aikana


Ulkoiset muuttujat (mikäli saatavissa):

Muuttuja
Kuvaus
Distance (m)
Kuljettu matka metreinä
Speed (km/h)
Nopeus kilometreinä tunnissa mittauksen aikana
Pace (min/km)
Vauhti minuuttia kilometrille mittauksen aikana
Ascent (m)
Nousu metreinä mittauksen aikana
Descent (m)
Laskeutuminen metreinä mittauksen aikana
Power (W)
Voima watteina
Cadence (rpm)
Kadenssi kierroksina minuutissa