Palautumisen indeksi


Firstbeat Sports palautumistesti perustuu yön aikaiseen syke ja sykevälivaihtelun analysointiin. Palautumisen indeksi lasketaan unen neljästä ensimmäisestä tunnista, joiden avulla saadaan tarkkaa tietoa palautumisprosesseista. Palautumisen indeksiin vaikuttavat syke ja sykevälivaihtelun indeksit (HF ja LF teho) ja indeksi esitetään ohjelmassa absoluuttisena numeroarvona ja prosentteina maksimaalisesta palautumisen arvosta. Tämä antaa helposti ymmärrettävää tietoa urheilijan palautumisen tasosta.

Saadaksesi palautumisen analyysista suurimman hyödyn, suosittemme, että teet palautumismittauksia ainakin seuraavissa tilanteissa:

  • Mittaa jokaisen urheilijan perustaso ennen kauden alkua. Tämä tekee palautumisen arvioinnista tarkempaa kauden edetessä
  • Kiinnitä erityistä huomiota urheilijoihin joiden tuntemuksen  ja suorituskyvyn taso antavat merkkejä ylirasittumisesta
  • Mittaa kuinka kauan esimerkiksi peleistä palautuminen kestää ja hyödynnä tätä tietoa harjoitteluln suunnittelussa
  • Seuraa niiden urheilijoiden palautumista, joilla harjoitusvaikutus poikkeaa eniten joukkueen keskiarvosta (molemmat ääripäät)

 


Palautumisen seuranta


Palautumistestin raportissa esitetään myös seurantakuvaaja aikaisempien palautumisindeksien tasoista. Kuvaaja auttaa valmentajaa näkemään miten kovemmat harjoitusjaksot ovat vaikuttaneet urheilijan palautumiseen, sekä milloin urheilija on  taas valmis harjoittelemaan kovaa.

RI-follow-up-example
Päivittäinen stressi


Ammattiurheilijat harjoittelevat jopa 25 tuntia viikossa, mutta miten viikon muut 143 tuntia vaikuttavat harjoittelun suunnitteluun? Vapaa-aika - asiat joita urheilijat tekevät tai jättävät tekemättä – vaikuttavat kokonaisvaltaiseen harjoittelun kuormitukseen ja kykyyn palautua. Firstbeatin stressi- ja palautumisanalyysin avulla päästään käsiksi elämäntapatekijöihin, jotka harjoittelun lisäksi vaikuttavat elimistöön. Mitatun tiedon avulla  voidaan auttaa urheilijoita kiinnittämään huomiota hyvinvointiinsa arjessa ja tukea ”urheilija on urheilija 24/7” ajatusmallia. 

  • Näe kuinka matkustaminen ja palautumista edistävät toimenpiteet vaikuttaa elimistöön (Mitä ja milloin syödä/juoda, verryttelyt, tauot/päiväunet matkustamisen aikana yms.)
  • Näe, kuinka tietyt elämäntavat edistävät tai heikentävät palautumista
  • Kiinnitä erityistä huomioita urheilijoihin, joiden elämäntilanteessa tapahtuu suuria muutoksia (esim. lapsen syntymä, koeviikot, työstressi jne.)

stress-chart-with_text