Harjoittelun tehon seuranta


Harjoittelun tehoa voidaan seurata sykkeen, värikoodattujen tehoalueiden sekä suhteellisen tehon (%HRmax, % VO2max) avulla.

Sykeseurannassa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin tekijöihin:

  • Kuinka korkealle syke nousee vetojen aikana ja muuttuuvatko sykehuiput treenien edetessä väsymisen johdosta
  • Varmista, että pelaajat harjoittelevat tarpeeksi alhaisella teholla kevyiden harjoitusten aikana
  • Seuraa, kuinka nopeasti syke laskee palauttavilla jaksoilla harjoituksen aikana
  • Pysyykö harjoittelun intensiteetti optimaalisella tasolla koko harjoituksen ajan


Esimerkki: Pelaajat A ja B saavuttivat eri harjoitusvaikutuksen arvot harjoituksen aikana (3.2 vs 4.0), vaikka kaikki intervallit suoritettiin maksikestävyysalueella (punainen). Syy tähän eroon löytyi sykkeen palautumisesta vetojen välillä. Pelaaja A  palautui huomattavasti nopeammin palauttavien jaksojen aikana, kun taas pelaaja B:n syke pysyi maksimikestvyysalueella johtaen suurempaan kokonaiskuormitukseen.


hr-reco

 


Harjoitusvaikutuksen seuranta


Harjoitusvaikutuksen avulla voidaan tarkastella mitä fysiologisia ominaisuuksia harjoituksen aikana on harjoitettu ja kuinka paljon. Harjoitusvaikutus muodostaakin älykkään ja monitahoisen järjestelmän, jonka tunnistaa harjoituksesta sekä aerobisen että anaerobisen harjoitusvaikutuksen osuudet.


training_effect_insights

  • Seuraa kuinka kova harjoituksesi on, esimerkiksi seuraamalla kokonaisharjoitusvaikutustasi reaaliajassa. Harjoitusvaikutus arvioidaan skaalalla 1 - 5.
  • Seuraa aerobisen ja anaerobisen harjoituskuorman kehittymistä lämmittelystä kovatehoisiin harjoitteisiin harjoituksesi aikana. 
  • Saat raportit tuloksista harjoituksen jälkeen sekä valmentajalle että pelaajille.


Aerobinen harjoitusvaikutus perustuu EPOC -arvon arviointiin ja se kuvaa kuinka paljon harjoitus kehittää urheilijan kestävyyskapasiteettia. Anaerobinen harjoitusvaikutus perustuu korkea intensiteettisten intervallien analytiikkaan ja se kuvaa kuinka harjoitus vaikuttaa urheilijan kykyyn suorittaa toistuvia sprinttejä.


Harjoittelun tavoite
Harjoitus TE (harjoitusvaikutus):
Maksimaalinen aerobinen kunto
Vakiovauhtinen / Intervalli
Työ/Lepo -suhde 2:1
TE 3.5-5.0
Aerobinen 70% / Anaerobinen 30%
Peruskestävyys, palauttava Matalatehoinen / Pitkäkestoinen
TE 1.5-2.5
Aerobinen 100% / Anaerobinen 0%
Nopeus, voima, teho
Lyhyet intervallit / pitkät palautumisajat
Työ/Lepo -suhde 1:4
TE 1.5-2.5
Aerobinen 30% / Anaerobinen 70%
Anaerobinen kestävyys
Maksimaalisia suorituksia/ Keskipitkiä intervalleja
Työ/Lepo -suhde 1:2
TE 3.5-5.0
Aerobinen 30% / Anaerobinen 70%

 

Reaaliaikaseuranta


Reaaliaikainen Harjoitusvaikutuksen seuranta antaa valmentajille mahdollisuuden tunnistaa urheilijoiden yksilöllisiä harjoitusvasteita ja varmistaa, että kakki urheilijat saavuttavat harjoituksen tavoitteet.


real_time_training_effect

 

Ryhmäraportista suosittelemme tarkistamaan ainakin seuraavat asiat:

  • Mikä oli joukkueen keskimääräinen Harjoitusvaikutus ja vastasiko se harjoituksen tavoitetta (kuva yllä)?
  • Onko urheilijoiden välillä paljon eroja?
  • Huomataksesi varhaiset merkit ylikunnosta tarkista palautumistila (yöpalautumistesti) korkeimman ja matalimman harjoituskuorman saavuttaneilta pelaajilta.

 


TRIPM


TRIMP (Training Impulse) kuvastaa myös harjoituksen kuormittavuutta. TRIMP kumuloituu harjoituksen aikana laktaattikäyrän tavoin eksponentiaalisesti suhteessa käytettävään tehoalueeseen. Suurimpana erona EPOC-arvoon on se, että TRIMP ei ole dynaaminen muuttuja – se ei laske palautumisjaksojen aikana ja sitä voidaankin käyttää parhaiten kuvaamaan intervalliharjoitusten kuormittavuutta. TRIMP-arvolla ei ole suoranaista skaalaa. Alla olevat viittelliset suositukset perustuvat Firstbeatin omiin havaintoihin joukkueurheilussa (jalkapallo, jääkiekko ja rugby) 75-90 minuutin harjoituksissa.

Kova harjoitus: TRIMP >140
Keskikova harjoitus: TRIMP 70 - 140
Kevyt harjoitus: TRIMP < 70

 Energiankulutus

Energian kulutusta voidaan seurata reaaliajassa sekä palauteraporteissa. Kuntoilijan raportti ja multidata export-toiminto antavat tietoa kokonaisenergian kulutuksesta, ja sen jakautumisesta rasvoihin ja hiilihydraatteihin. Tämä tieto auttaa urheilijoita ja joukkueiden ravintoasiantuntijoita suunnittelemaan ruokavalion tukemaan harjoituksista ja peleistä palautumista parhaalla mahdollisella tavalla.


EE

Esimerkki energiankulutuksesta pitkäkestoisen kestävyyssuorituksen aikana. Kuvaaja näyttää glygokeenivarastojen ehtymisen, mikä voidaan nähdä kohonneena rasvojen kulutuksena neljä tuntia kestäneen kisan jälkimmäisellä puoliskolla.