Hyvinvointianalyysin stressin ja liikunnan tunnistuksessa hyödynnetään sykkeen lisäksi myös liikedataa. Bodyguard 2 -mittalaitteessa on mukana kiihtyvyysanturi, joka mittaa liikettä. Liikedatan hyödyntäminen parantaa tulosten luotettavuutta. Sen avulla pystytään myös paremmin tunnistamaan, johtuuko sykkeen nousu liikunnasta, vai esimerkiksi psyykkisen vireystilan kohoamisesta.


Tämä parantaa analyysin luotettavuutta erityisesti hyväkuntoisilla, joilla kevyt liikunta ei nosta merkittävästi sykettä, sekä stressaantuneilla ja huonokuntoisilla, joilla pienikin ponnistelu kohottaa syketasoa huomattavasti. Liikedatatieto on mukana vain Bodyguard 2 -mittalaitteilla tehdyissä mittauksissa, silloin kun sykedata on ladattu ohjelmaan suoraan laitteesta. Liikedataa ei hyödynnetä analyysissä, jos liikeanturin asetuksia on muutettu oletusasetuksista.