Puuttuvan syketiedon osuus vuorokautta kohti löytyy raporteista sykekuvaajan yhteydestä. Hyvälaatuisessa mittauksessa puuttuvan syketiedon osuus on < 10 %, kohtalaisessa 10-15 %. Puuttuvan syketiedon kasvaessa > 15 % tulosten luotettavuus heikkenee, ja viimeistään puuttuvan syketiedon ollessa > 20 % kaikkina mittauspäivinä Firstbeat suosittelee uusintamittausta. Mikäli mittauksessa on pitkä mittauskatko (useita tunteja), se näkyy kohonneena puuttuvan syketiedon määränä, mutta ei muuten vaikuta tulosten luotettavuuteen.


Tyypillisin virhe tulee huonosta elektrodikontaktista (ihokarvoja ei ole poistettu, iholla on rasvaa tai likaa, kaapeli on liian kireällä ja aiheuttaa ”vetoa” elektrodeihin, tai elektrodi on vanhentunut); tällöin puuttuvaa syketietoa on yleensä tasaisesti koko ajan tai etenkin silloin, kun henkilö on liikkeessä. Mikäli virhettä ei ole juurikaan unen aikana, on syy useimmiten huonossa kontaktissa, joka korostuu silloin, kun henkilö on liikkeessä. Jos virhettä on tasaisesti läpi vuorokauden, jopa yli 50-70 %, on syytä epäillä vikaa mittalaitteessa. Korkea puuttuvan syketiedon osuus (esim. 30-40 %) voi viitata myös sydämen lisälyönteihin tai muuhun sydämen toiminnan epäsäännöllisyyteen, mikä on estänyt R-piikin tunnistamisen luotettavasti. Tätä voi epäillä etenkin, jos muut syyt on suljettu pois eikä ole viitteitä huonosta elektrodikontaktista. Näissä tapauksissa kannattaa varmistaa Asiantuntijan raportista, onko automaattinen tunnistus löytänyt merkkejä lisälyönneistä.


Jos epäilet, että vika on laitteessa, voit tarkistaa asian suorittamalla itsellesi muutaman tunnin testimittauksen. Jos laite toimii testimittauksen aikana moitteettomasti, virheen syy on jokin yllämainituista. Testimittauksen sisältäessä runsaasti virhettä, laite kannattaa toimittaa huoltoon. Huoltoilmoituslomakkeen löydät täältä.


Katso myös:

Mittaukseen vaikuttavat sairaudet ja muut tilanteet