Yksi tyypillinen ”ristiriitatilanne” on se, että palautuminen on stressikuvaajassa huonoa (unen aikana stressitilaa ja palautumisen osuus unijaksosta on alhainen ja tulos heikko), mutta unen laatua kuvaava RMSSD on hyvällä tasolla. Tässä on yleensä kyse akuutista stressitilanteesta, joka näkyy herkemmin syketasossa ja stressi- / palautumistilassa, mutta ei vielä näy sykevaihtelussa (RMSSD on sykevaihtelun suuruutta kuvaava arvo, joka on hitaammin reagoiva muuttuja). Etenkin nuorehkoilla ja hyväkuntoisilla henkilöillä sykevaihtelu saattaa olla vahvaa ja suurta vaikka elimistössä olisikin merkkejä akuutista stressistä. 


”Ristiriitatilanne” voi olla myös niin päin, että stressikuvaaja näyttää melko hyvältä unen aikana (runsaasti palautumista), mutta RMSSD on hyvin matala (tulos heikko tai vain aavistuksen kohtalaisen puolella). Näissä tapauksissa on syytä selvittää henkilön kokonaistilannetta ja varmistaa, että taustalla ei ole sairauksia tai pidempiaikaista kuormittumista. Mittauksesta löytyneen leposykkeen luotettavuus kannattaa myös arvioida ja tarvittaessa laskea leposykettä alaspäin, mikäli jokin tai useampi leposykkeen laskemista puoltava kriteeri täyttyy (ks. artikkeli Leposykkeen arviointi ja milloin sitä on syytä laskea). Henkilön ikä vaikuttaa tulokseen voimakkaasti; vanhemmilla henkilöillä sykevaihtelu voi jo luonnostaankin olla varsin alhaista (iän vaikutus on huomioitu palautumisen laadun viitearvoissa). Tietyt lääkkeet ja sairaudet voivat myös vaikuttaa sykevaihtelua alentavasti.


Katso myös nämä artikkelit:

Mitä sykevälivaihtelu tarkoittaa

Miten Hyvinvointianalyysi määrittää taustatietoihin maksimisykkeen

Mittaukseen vaikuttavat sairaudet ja muut tilanteet