Maksimisykettä voi olla syytä nostaa, eli muuttaa uusi arvo taustatietoihin ja luoda raportit uudestaan, jos henkilön syke on normaalissa liikunnassa käynyt lähes arvioidussa maksimisykelukemassa tai jopa sen yli. Tässä tilanteessa Hyvinvointianalyysi päivittää maksimisykkeen automaattisesti uuteen tunnistettuun arvoon. 


Myös tilanteissa, joissa henkilön syketaso on pitkin päivää korkea ilman, että hän harrastaa liikuntaa (analyysi saattaa näyttää useita tunteja fyysistä aktiivisuutta) kannattaa harkita maksimisyketason nostamista. Maksimisykettä voi edellä mainituissa tilanteissa nostaa 10-20 lyöntiä. Maksimisyketason tarkentaminen parantaa etenkin fyysisen aktiivisuuden ja harjoitusvaikutuksen laskemisen tarkkuutta.