Hyvinvointianalyysissä voi normaalien analyysiraporttien lisäksi luoda kolmenlaisia lisäraportteja: Asiantuntijan-, Harjoitusvaikutus- sekä Työn fyysisen kuormituksen -raportteja.


Asiantuntijan raportti ja Harjoitusvaikutuksen raportti ovat yksisivuisia ja Työn fyysisen kuormituksen raportti on kaksivuinen. Harjoitusvaikutuksen raportti tulostuu erillisenä kustakin analyysiin sisällytetystä harjoituksesta.


Uusi Hyvinvointianalyysi


Lisäraportit voidaan luoda tavallisten raporttien luonnin yhteydessä.

Ennen kuin luot raportit, valitse Raporttiasetukset

Klikkaa avautuvassa ikkunassa Raportit -painiketta avataksesi raporttien valintaikkunan

Valitse listalta mitkä raportit haluat luoda. Voit valita kaikki tai vain yhden tai kaksi raporttia.Valittuasi raportit, paina OK ja luo raportit. Harjoitusvaikutuksen ja Työnfyysisen kuormituksen raportit tulostuvat Hyvinvointianalyysi -raportin yhteyteen, mutta Asiantuntijan raportti tulostuu erillisenä raporttina. Voit myös luoda raportit erikseen Hyvinvointianalyysi-raporteista.


Huomio! Muistathan, että Asiantuntijan raportti on tarkoitettu vain tulosten tulkinnan tueksi, eikä sitä tule antaa asiakkaille.


Fyysisen kuormittumisen -raportti voidaan luoda joko vain työjaksoilta, tai koko mittauspäivältä. Asetuksen voit vaihtaa valitsemalla Käyttäjätili -> Omat asetukset ja sieltä Asetukset -välilehden. Aseta Luo Fyysisen kuormittumisen raportti vain työajalta -valinta päälle tai pois. Jos valinta on päällä, raportti luodaan vain päiväkirjaan merkityiltä työjaksoilta, ja jos se on pois päältä, raportti luodaan kaikista mittauspäivistä kokonaisuudessaan unijaksot mukaan lukien.


Vanha Hyvinvointianalyysi


Vanhassa Hyvinvointianalyysissä lisäraporttien luomisessa on muutama vaihe enemmän.


Luodessasi raportteja voit valita Asiantuntijan raportin ja Kartoitusraportit samaan aikaan.Harjoitusvaikutusraportin voit luoda yhdessä Hyvinvointianalyysi -raporttien kanssa tai kartoituraporteista erillään. Jos haluat, että tämä raportti luodaan automaattisesti aina raporttien luonnin yhteydessä voit asettaa sen Omissa asetuksissa.

  1. Valitse Omat asetukset ja sieltä Kartoitusasetukset -välilehti.
  2. Klikkaa Luo Harjoitusvaikutusraportit Hyvinvointikartoituksessa.

Muista myös tallentaa muutokset.

Jos asetus on päällä, Harjoitusvaikutuksen raportti luodaan samalla, kun luot Hyvinvointianalyysin raportit normaalisti, jos mittauksesta löytyy harjoitus. Jos harjoituksia löytyy, analyysin yhteydessä aukeaa erillinen dialogi, jossa voit valita raportille haluamasi harjoitukset. Voit myös halutessasi ohittaa Harjoitusvaikutusraporttien luonnin.

Harjoitusvaikutuksen raportti voidaan luoda myös erillään Hyvinvointianalyysiraporteista. Valitse tällöin vaihtoehto "Valitse raportit". Klikatessasi Luo raportit, pääset valitsemaan mitä raportteja luodaan. 

Valitse listalta Harjoitusvaikutus ja paina OK. Jos harjoituksia löytyy, analyysin yhteydessä aukeaa sama erillinen dialogi harjoitusten valitsemiseksi kuin silloin kun raportti luodaan kartoitusraporttien yhteydessä.


Fyysisen kuormittusen raportti voidaan luoda Hyvinvointianalyysi -raporttien yhteydessä tai erillisenä raporttina. Tätä raporttia ei voi luoda automaattisesti kuten Harjoitusvaikutuksen raporttia vaan se pitää aina valita Valitse raportit -toiminnon kautta. 

Voit valita haluatko, että raportti luodaan vain työajalta vai koko mittauspäivältä. Asetus voidaan vaihtaa Omissa asetuksissa. Valitse Kartoitusasetukset -välilehti ja aseta Luo Fyysisen kuormittumisen raportti vain työajalta -valinta päälle tai pois.