Virheellinen mittauksen alkuaika voidaan korjata hyvinvointianalyysin Mittaukset -näkymässä.

  • Etsi haluamasi hyvinvointianalyysi ja avaa Mittaukset -vaihe
  • Klikkaa  Muokkaa mittauksia -painiketta.
  • Klikkaa sitten "Muuta alkuaikaa" -painiketta ja aseta uusi alkuaika.


Jos analyysiin liitetty mittaus on jakautunut useampaan osaan, tämä toiminto korjaa automaattisesti kaikkien osien alkuajat kronologisessa järjestyksessä. Sinun ei siis tarvitse korjata jokaista mittauksen osaa erikseen.


Jos mittauksen alkuajan siirtäminen ei onnistu, voit olla yhteydessä Firstbeat Tuotetukeen.