Ohjelma laskee maksimisykkeen kaavalla 210 – (0,65 x ikä). Mikäli mittausjakson ajalta löytyy kaavan antamaa maksimisykettä korkeampi arvo, ohjelma kysyy halutaanko löytynyt maksimisyke päivittää taustatietoihin. On suositeltavaa päivittää uusi maksimisyke. Jos ohjelma tarjoaa hyvin korkeaa uutta maksimisykettä, joka on esimerkiksi 220, on syytä varmistaa, että arvo on löytynyt luotettavalta mittausdatapätkältä, eikä esimerkiksi virhepiikistä.

Jos maksimisyke on tiedossa jo etukäteen, voidaan se lisätä henkilön taustatietoihin. Tällöin analyysi käyttää tätä tallennettua arvoa.


Katso myös:

Milloin maksimisykettä on syytä nostaa