Stressin ja palautumisen määrittelyyn vaikuttavat syketaso, hengitystiheys, sykevälivaihtelu ja hapenkulutus. Henkilön taustatiedot määrittävät yksilölliset tasot eri tiloille. Kun hapenkulutus (VO2) nousee yli 2 METin hapenkulutustason, analyysi alkaa tulkita eritasoista fyysistä aktiivisuutta eikä enää erottele stressiä ja palautumista. Päiväkirjamerkinnät eivät vaikuta tilantunnistukseen.


MET eli metabolinen ekvivalentti ilmaisee kuormistusta lepoaineenvaihdunnan kerrannaisina. 1 MET vastaa levossa istuvan ihmisen hapenkulusta ja sen suuruus on noin 3,5 ml/kg/min.


Lisätietoja menetelmästä löydät myös Firstbeatin verkkosivuilta.