Sykevälivaihtelulla (HRV = Heart rate variability) tarkoitetaan peräkkäisten sydämenlyöntien välistä ajallista vaihtelua millisekunteina (ms) mitattuna. Sydämen syke ei ole täysin säännöllinen. Esimerkiksi, lepotilassa on normaalia, että ihmisellä esiintyy sykkeen nousua sisäänhengityksen ja laskua uloshengityksen aikana. EKG-käyrässä (elektrokardiogrammi) havaittavat R-piikit kuvaavat sydämen vasemman kammion supistumista, ja peräkkäisten R-piikkien väliä kutsutaan sykeväliksi (R-R-väli).


Lisätietoa sykevälivaihtelusta löydät myös Firstbeatin verkkosivuilta.