Sairaudet
Mittausta ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin, sydämensiirto, vaikea sydänsairaus, jatkuva eteisvärinä tai eteislepatus tai kontrolloimaton kilpirauhashäiriö, koska Hyvinvointianalyysin tulokset voivat olla epäluotettavia. Kuumeisena mittaus kannattaa siirtää.
Hyvinvointianalyysia käytetään hyvinvoinnin edistämisessä, eikä sitä ole tarkoitettu sairauden diagnosointiin.


Lääkitykset
Jotkin lääkeaineet, kuten beetasalpaaja, vaikuttavat sykkeeseen ja saattavat siten vääristää Hyvinvointianalyysin tuloksia. Myös astma- ja allergialääkkeet, pitkävaikutteiset unilääkkeet ja vahvat kipulääkkeet voivat vaikuttaa sykkeeseen ja siten tuloksiin. Mitä enemmän sairauksia ja lääkityksiä asiakkaalla on, sitä vaikeampaa luotettavien tulkintojen tekeminen on. Asiantuntijan päätettäväksi jää, suositteleeko hän Hyvinvointianalyysia asiakkaalle, jolla on useita sairauksia ja lääkityksiä.


Lapset
Hyvinvointianalyysin voi suorittaa lapsille, mutta menetelmän kehitystyössä koehenkilöt olivat 15 - 70 -vuotiaita, joten raporteissa olevat viitearvot on muodostettu tätä ryhmää silmällä pitäen. Menetelmä soveltuu parhaiten käytettäväksi kyseisen ryhmän sisällä, mutta mittauksia on tehty onnistuneesti myös tätä nuoremmille ja vanhemmille.


Mittaamisen vasta-aiheet
Seuraavissa tapauksissa mittaaminen on kielletty, tai mittausten tekemistä ei suositella:
• Tietyillä ATEX-hyväksyntää vaativilla teollisuuden alueilla ei saa käyttää sykelaitteita, joissa ei ole erillistä ATEX-hyväksyntää.
• Joissakin urheilulajeissa säännöt voivat kieltää sykemittarin käytön (mm. itsepuolustuslajit, joukkuepelit). Mittalaitteen käytön kilpailutilanteessa voi varmistaa tuomarilta.
• Mikäli asiakkaalla on sydämentahdistin tai hänelle on tehty sydämensiirto


Katso myös seuraavat artikkelit: 

Mittalaitteen käyttäminen lentokoneessa 

Mittauksen suorittaminen raskauden aikana

Mittauksen suorittaminen sairaana

Mittalaitteen käyttäminen saunassa

Muiden sykemittareiden käyttäminen Hyvinvointianalyysi-mittauksen aikana