Joskus Training Coach:n luoma harjoitusohjelma voi muuttua jos laskentaan käytetty data muuttuu, näin voi käydä esimerkiksi päivän vaihtuessa. Tällainen tilanne voi tulla vastaan jos laskenta on ollut kahden laskentatuloksen rajalla kun harjoitusohjelma on ensimmäisen kerran määritetty. Kun esimerkiksi päivä päivä muuttuu, muuttuu myös laskentaan käytettävän mittausdatan määrä, minkä vuoksi myös harjoitusohjelma voi muuttua. Ohjelman muuttumisesta huolimatta Training Coach pitää kuitenkin kokonaisharjoituskuorman oikealla tasolla.