Mikä on METmax-arvo?


Metabolinen ekvivalentti eli MET on ihmisen suorituskykyä ilmaiseva yksikkö. METmax tarkoittaa siis maksimaalista hapenottokykyä. 1 MET vastaa levossa istuvan ihmisen hapenkulutusta.

METmax-arvoa ilmaistaan myös VO2max-arvona. 1 MET on VO2 -arvona noin 3,5 ml/kg/min. Esimerkiksi, jos METmax-arvosi on 12, voit kääntää sen VO2max-arvoksi laskemalla näin: 12 x 3,5 = 42 ml/kg/min. Täältä voit lukea lisää kestävyyskunnosta ja VO2maxista.

Löydät lisätietoa METmaxista myös Athletesta mittauksen METmax-välilehdeltä [?] -painikkeesta (ks. kuva alla):Miksi arvo on usein huonompi metsässä juostessa kuin tiellä?


Metsässä juoksualusta on pehmeämpi kuin tiellä, ja joudut usein tekemään enemmän töitä edetäksesi saman matkan kuin kovalla alustalla. Syke ja hapenkulutus ovat siis korkeampia metsässä kuin tiellä, jolloin juoksun taloudellisuus heikkenee. Tästä syystä arvioitu maksimaalinen kuntotaso (METmax) on myös heikompi metsässä.


Miksi Athlete ei näytä kaikista harjoituksista METmax-arvoa?


Athlete pystyy laskemaan METmax-arvon ainoastaan juoksuharjoituksista, joissa on riittävästi laskentaa tarvittavaa luotettavaa dataa. Laskentaan tarvitaan syke- ja nopeusdataa vähintään 4 minuuttia. Lisäksi sykkeen tulee saavuttaa ns. vakaa taso, jossa syke ei enää nouse vaan on asettunut tasolla, joka on yli 70% maksimisykkeestä. Sykkeen pitäisi pysyä tällä tasolla koko harjoituksen ajan.


Jos syke- tai nopeusdataa on liian vähän tai niissä on liikaa vaihtelua tai puuttuvaa tietoa, Athlete ei kykene laskemaan mittauksesta METmax-arvoa. Mm. intervalliharjoituksista ei pystytä laskemaan METmaxia, koska siinä nopeus vaihtelee liikaa. Athlete pyrkii automaattisesti tunnistamaan sopivat juoksuharjoitukset. Jos harjoitus vaikuttaa ohjelman mielestä muulta kuin juoksuharjoitukselta, siitä ei lasketa METmaxia.


Jos ohjelma virheellisesti tunnistaa jonkun toisen harjoituksen juoksuksi ja laskee siitä virheellisen METmax arvon (yleensä liian suuri), ota "METmax seuranta" -sarakkeesta valinta pois, niin arvo ei vääristä todellista kuntotasoasi.


Miksi yksittäisten harjoitusten METmax-arvo vaihtelee välillä paljon, mutta kuntotaso pysyy tasaisena?


METmax arvio vaihtelee myös eri juoksuharjoitusten välillä, koska päivittäinen vaihtelu suorituskyvyssä on luonnollista. Ulkoiset tekijät, kuten voimakas myötä- tai vastatuuli sekä maaston kovuus vaikuttavat myös selkeästi siihen, kuinka paljon töitä tulee tehdä tietyn matkan etenemiseen. Fysiologiset tekijät, kuten väsymys ja sairastelu vaikuttavat myös tulokseen. Vihreää viivaa, eli kuntotasoa, painotetaan sen perusteella, kuinka luotettava arvio kuntotasosta on saatu kustakin harjoituksesta. Mikäli syke- tai nopeusdata on huonolaatuista tai sitä on vain lyhyt pätkä, luotettavuus heikkenee ja tuloksen vaikutus kuntotasoon (vihreä viiva) on hyvin pieni.


Voiko kuntotason arvioida myös muiden kuin juoksumittausten avulla?


Kuntotasonarviointi Athletessa voidaan tehdä vain juoksumittauksista. Athlete pyrkii automaattisesti tunnistamaan juoksuharjoitukset muista treeneistä. Jos kuitenkin saat METmax arvon jostain muusta kuin juoksumittauksesta, poista valinta METmax follow-up sarakkeesta kyseisen mittauksen kohdalta. Näin vältät virheet kuntotason seurannassa.