Bodyguard-mittauksen pystyy suorittamaan raskauden aikana. Laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa äidille eikä lapselle missään vaiheessa. On kuitenkin hyvä huomoida, että raskaus vaikuttaa fysiologiaan etenkin ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Esimerkiksi, leposyke nousee ja sykevälivaihtelu pienenee raskauden aikana. Tästä johtuen mittaustulokset eivät ole vertailukelpoisia viitearvojen kanssa.