Molemmat arvot kuvaavat suhteellista intensiteettiä.


%VO2max -arvo hyödyntää %HRmax -arvoa, hengitystiheyttä sekä VO2-kinetiikan On-Off -vasteen matemaattista mallinnusta harjoituksen tarkan intensiteetin arvioimiseksi.

%HRmax -arvo kertoo suhteellisen osuuden maksimisykkeestä, joka on merkitty profiilin taustatietoihin.


Näin ollen %VO2max -lukema antaa tarkemman arvion harjoituksen intensiteetistä.