EPOC on lyhenne sanoista Excess Post-exercise Oxygen Consumption ja se tarkoittaa harjoituksen jälkeistä happivelkaa. Tällä mitataan harjoittelun kuormittavuutta.

TRIPM on lyhenne sanoita Training Impulse ja se on myös harjoittelun kuormittavuuden mittari.


Molempia käytetään siis harjoittelun kuormittavuuden ilmaisemiseen. Arvot kumuloituvat eksponentiaalisesti harjoitteluintensiteetin perusteella. Tärkein ero näissä kahdessa arvossa on se, että EPOC-arvo laskee palautumisen aikana, kun TRIMP taas kumuloituu vain ylöspäin. TRIMP ei siis laske palautumisen aikana, joten se sopii paremmin kuvaamaan intervalliharjoitusten kuormittavuutta.


EPOC-arvoa skaalataan Harjoitusvaikutukseen auttaen tulkinnassa, kun taas TRIMP-arvolla ei ole suoranaista skaalaa.


Voit lukea lisää Harjoitusvaikutuksesta, EPOC- ja TRIMP -arvoista täältä.