ähän artikkeliin on koottua yleisimpiä kysymyksiä Kuntotestiraporteistä.


Mitä tarkoittaa ”keskiarvojen laskenta-aika”?


Keskiarvojen laskenta-aika tarkoittaa ajanjaksoa, miltä keskisyke on laskettu jokaisella tasolla (alkaen tason lopetusajankohdasta). Esimerkiksi, jos tason kesto on 3 minuuttia ja ”keskiarvojen laskenta-aika” on 30 sekuntia, lasketaan tason keskisyke ajalta 2:30-3:00.Mitä tarkoittaa ”palautumisen kesto”?


Palautumisen kestoa voidaan käyttää, jos testi keskeytetään tasojen välillä esimerkiksi silloin, kun mitataan veren laktaattipitoisuuksia.Mitä tarkoittaa ”aloituskulma”  ja ”kulman nosto”, kun luodaan maksimaalisen kuntotestin protokollaa?


Jos haluat käyttää juoksutesti-protokollaa, missä juoksumaton kulma kasvaa, voit määrittää juoksumaton aloituskulman asteissa. Voit pitää kulman vakiona syöttämällä arvon 0 kohtaan "kulman nosto", tai voit määrittää kulman nostolle lukeman, jonka juoksumaton kulma kasvaa jokaisen uuden tason alkaessa.Mitä tarkoittaa "noston aloitustaso"?


On mahdollista luoda kuntotesti, missä työkuorma kasvaa tasojen vaihtuessa ensin juoksumaton nopeutta lisäämällä, ja valitun tason jälkeen myös juoksumaton kulma alkaa kasvaa. Tämän kaltaista testiä voidaan käyttää "ei juoksijoita" testattaessa, jolloin juoksunopeus ei ole rajoittava tekijä testin suorittamisessa.


Kuinka VO2max-arvo lasketaan kuntotesteissä?


VO2max-arvo ilmoitetaan yksiköllä ml/kg/min. Se arvioidaan harjoituskuormasta käyttämällä juoksusta, kävelystä, pyöräilystä ja soutamisesta julkaistujen tieteellisten julkaisujen laskentayhtälöitä. Voit lukea lisää VO2:sta täältä.


Mikä on "Firstbeat Kuntotesti"?


Firstbeat Kuntotesti voidaan tehdä jokaisesta juoksuharjoituksesta, josta saadaan syke- ja GPS/nopeus-dataa. Kuntotesti ei vaadi erityistä protokollaa, sillä VO2max -arvo arvioidaan nopeuden ja sykkeen suhteestä käyttäen edistynyttä datasegmentointia. Voit lukea lisää Firstbeat Kuntotestistä täältä.


Kuinka luoda oma protokolla kuntotestaukseen Sports-ohjelmaa käyttäen?


Sportsista löytyvien valmiiden kuntotestausprotokollien lisäksi on mahdollista luoda oma submaksimaalinen- ja maksimaalinen kuntotestiprotokolla. Tämä ominaisuus tukee kuntotestin tekemistä juoksu-, kävely-, pyöräily- tai soutuharjoituksesta, kunhan saatavilla on ulkoisen kuorman tieto (nopeus tai watit).


Valitse Sportsista Kuntotesteistä Submaksimaalinen- tai Maksimaalinen kuntotesti ja klikkaa "Luo uusi". Määritä testin asetuksiin harjoituskuorma, tason kesto ja kuorman nousu.


Huomaathan, että testin reaaliaikaohjaus ei ole mahdollista, kun luot oman kuntotestin. Testi kannattaa suorittaa ennaltamääritetyillä protokollilla, siten, että dataa kerätään testin aikana ja jälkikäteen luodaan kuntotestiraportti mittauksesta.


Lisätietoa Sportsin sisältämistä kuntotesteistä löydät Sportsin Käyttäjän Oppaasta.