Mikä on urheilijan kuormittumisen- ja palautumisen raportin tärkein tieto?


Urheilijan kuormittumisen- ja palautumisen raportti on suurimmaksi osaksi työkalu näyttämään, miten elämän eri osa-alueet, muut kuin urheilu, vaikuttavat urheilijan palautumiseen. Harjoittelun kuormitus ei muodostu ainoastaan harjoittelun aikana, vaan myös vapaa-ajalla tehdyt valinnat vaikuttavat kehon kuormittumiseen. Yleisesti matkustaminen, kuumuus, korkea ilmanala ja aikaerot ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat palautumiseen negatiivisesti. Päivän aikaiset stressireaktiot ovat normaaleja, mutta aina on kehon kuormitusta lisääviä tekijöitä, joita voidaan vältää, kun ne ovat tiedossa.


Mikä tarkoitus on palkkien korkeudella stressin ja palautumisen kuvaajassa?


Palkit esittävät stressin (punainen) ja palautumisen (vihreä) reaktioiden voimakkuutta, skaalattuna kaikkein voimakkaimpiin reaktioihin jokaisen mittausjakson aikana. Palkkien korkeus kuvaa hetkittäistä osuutta ja reaktion voimakkuutta mittausjakson aikana. Mitä korkeampi reaktiota kuvaava palkki on, sitä voimakkaampi on stressin tai palautumisen reaktio.