Henkilötietojen käyttämistä ja säilyttämistä säätelee muutama eri laki, joiden mukaan myös Firstbeat omissa mittauksissaan toimii. Yrityksellä on velvollisuus pitää rekisteriselostetta mittauksista, joissa itse operoi. Palveluntarjoajiemme suorittamissa mittauksissa rekisteriselosteen ylläpito on heidän vastuullaan. Firstbeatin omissa mittauksissaan käyttämä rekisteriseloste on nähtävillä pyydettäessä.

Firstbeatin rekisteriselosteen pääkohdat lyhyesti:

  • Mittaajien henkilötietoja ei luovuteta Firstbeatin ulkopuolelle ilman mittaajan suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa siis esimerkiksi työterveyteen vain mittaajan itsensä erillisellä suostumuksella.
  • Tilastollisissa menetelmissä käytetään automatisoituja prosesseja siten, että yksittäisten henkilöiden identiteetti ei selviä missään prosessin vaiheessa.
  • Firstbeat suojaa keräämänsä henkilötiedot siten, etteivät muut kuin Firstbeatin määrittelemät henkilöt voi käsitellä niitä. Tietoja pääsevät tarkastelemaan siis vain Firstbeatin määrittelemät asiantuntijat. Palveluntarjoajien pääsy rekisterin tietoihin on rajattu heidän omiin asiakkaisiinsa.
  • Firstbeat huolehtii siitä, että henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja että pääsy niihin on suojattu salasanalla.