Sports-ohjelmassa on mahdollista luoda Data export analyysin tuloksista ja mittauksen raakadatasta. Tulokset luodaan csv-tiedostoon, joka on helppo avata esim. Excel-ohjelmassa. Data Export -työkalulla pystyy luomaan cvs-tiedostot sekä Skalaari (keskiarvo-tieto) - että Vektori (sekunti sekunnilta -tieto) -muuttujista useista HR- ja HRV -parametreistä.


Saat luotua Data Exportin näin:


1. Valitse ensin mittaus, josta haluat luoda Data Exportin.

2. Valitse sitten Tiedosto - Export - Data Export
3. Valitse haluamasi muuttujat4. Klikkaa Tallenna aloittaakseni Data Exportin luomisen. Valitse tiedostolle kansio tietokoneeltasi. Oletuksena tiedosto tallennetaan Firstbeat Files -kansioon kyseisen profiilin alakansioon.


Data exportilla on mahdollista luoda kolme erilaista tiedostoa: csv-tiedosto, joka sisältää skalaari- ja vektorimuuttuja, IBI-tiedoston, joka sisältää korjaamattoman ja korjatun sykevälitiedon, sekä Misc vectors -tiedoston, joka sisältää RMSSD-tiedon 1 minuutin ja 5 minuutin laskentajaksoilla. Saat valittua nämä kaksi jälkimmäistä lisäraporttia Data Export-valikossa (ks. kuva yläpuolella). Kaikki raportit luodaan valitsemaasi paikkaan.