Jos Sports ilmoittaa, että se ei löytänyt Suunto Memorybelt -laitetta, tarkista ensimmäiseksi, ettei Suunnon Moveslink-ohjelma ole käynnissä. Moveslink varaa mittausten siirtämiseen tarvittavat ajurit itselleen siten, että Firstbeatin ohjelmat eivät pysty niitä käyttämään.


Jos Moveslink-ohjelma on jo suljettu, ongelma johtuu hyvin todennäköisesti siitä, että tietokoneeseen ei ole asennettu yhteensopivaa Suunto-laitteen ajuria. Sportsin mukana tuleva ajurit ovat automaattisesti 32-bittiselle Windows-järjestelmälle, mutta mukana tulee myös 64-bittiset ajurit. Ne löytyvät Sportsin asennuskansiosta löytyvästä Drivers-kansiosta. Oletuksena kansio löytyy täältä: C:\Program Files (x86)\Firstbeat\Firstbeat SPORTS\Drivers


Asenna ensin Drivers-kansiosta löytyvät tiedosto: "Suunto Belt_TeamPod_PCPod_64bit". Kokeile sen jälkeen löytääkö Sports Memorybeltin.


Jos ei seuraa kokeile näitä seuraavia ohjeita ohje kerrallaan.


Ajurin version tarkistaminen ja vaihtaminen


Kytke ensin Memory belt telakkaan ja varmista, että se pysyy koko ajan yhteydessä tietokoneeseen.

Avaa tietokoneen Ohjauspaneelista Laitehallinta. Kun Suunto-laite on kytketty, se näkyy Portit (Ports) -valikon alla.


 

Kaksois-klikkaa laitetta listasta.Valitse Ajuri (Driver) -välilehti ja tarkista mikä on ajurin versionumero. Jos versio on joku muu kuin kuvassa näkyvä versio 4.40.1.0, se pitää vaihtaa. Vaihtaaksesi ajurin klikkaa Päivitä ajuri (Update driver) -painiketta. Valitse alla näkyvistä vaihtoehdoista alempi, eli Selaa tietokonetta sopivan ajurin löytämiseksi (Browse my computer for driver software).


  


Seuraavaksi valitse alin kohta "Anna minun valita listasta ajureita tietokoneellani" (Let me pick from a list of device drivers on my computer).
Ota valinta pois kohdasta "Näytä yhteensopivat laitteistot" (Show compatible hardware). Valitse vasemmalta listasta "Suunto" ja oikealta listasta se versio, joka on 4.40.1.0. Klikkaa sitten "Seuraava" (Next). Tietokoneesi asentaa ajurin ja ilmoittaa, kun se on valmis. Tietokone saattaa vaatia uudelleen käynnistämisen.

Kokeile sitten löytääkö Sports Memorybeltin.


Ajurin poistaminen ja uudelleen asentaminen


Jos ajurin vaihtaminen ei auttanut, seuraavaksi kokeile poistaa ajuri kokonaan ja asentaa se uudelleen. Poista kaikki ohjelmat, joissa on maininta "Suunto USB...",  Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -valikosta. Kun ajurit on poistettu, asenna se uudelleen, kuten yllä ohjeistettiin.


Jos Sports ei löydä laitetta, kokeile yllämainittua ohjetta, ajurin version tarkistamiseksi ja vaihtamiseksi.


Ajurin väärien versioiden poistaminen


Jos ajurin vaihtaminen ja uudelleen asentaminen ei ole auttanut, poista seuraavaksi ajurin väärät versiot, jotka eivät ole yhteensopivia Firstbeatin ohjelmien kanssa. Tee näin:

  1. Avaa kansio C:\Windows\System32
  2. Etsi sieltä nämä kolme tiedostoa ja kopio tiedosto pois kansiosta, esim. työpöydälle.
    1. silabenm.sys
    2. silabser.sys
    3. wdtCoinstaller01009.dll
  3. Yhdistä sitten Suunto Memory belt tietokoneeseen. Windows asentaa automaattisesti laitteen ajurit.

Kokeile lopuksi löytääkö Sports Memorybeltin. Jos ei löydy kokeile lopuksi tämän ohjeen muita ohjeita.


Huomio! Nämä ohjeet sopivat niin Suunto Memorybeltille, kuin Suunto TeamPOD:lle. Laitteet käyttävät toimintaan samaa ajuria.Lisäksi samaa ohjetta voi käyttää, jos Suunto-laitteita käytetään Firstbeat Athlete-ohjelman kanssa.